Samen het grootste
flexibele zonnepark creëren.

Haal meer uit je turbine

We staan met z’n allen voor een behoorlijke uitdaging: de energietransitie en het behalen van de klimaatdoel stellingen. Ook in de windsector. Voor verdere verduur­zaming moeten we creatiever, slimmer en zuiniger omgaan met onze natuur en beschikbare ruimtes.

Waarom Turbinezon

Het niet-grondgebonden concept is een van de oplossingen voor de beperkte inzet van zonne- panelen. Emove en de Windunie hebben de krachten gebundeld om de grote potentie van dubbelgebruik van de infrastructuur van windmolens mogelijk te maken. De joint venture Turbinezon zorgt voor een versnelling van dit initiatief om zodoende adequaat een bijdrage te kunnen leveren aan de klimaatdoelstellingen en energie­behoefte. Door de technische kennis van The-Emove B.V. en de beheer en ontwikkel expertise van de Windunie B.V. kan je als windturbine eigenaar volledig ontzorgt worden. Graag vertelt ons team je meer over de mogelijkheden.

De propositie van Turbinezon is om adequaat zonnevelden te realiseren zonder gedoe, wij helpen dan ook bij alle facetten van realisatie zoals:

 • E-move’s
 • Aansluiting op de windmolen
 • Vergunning
 • Subsidie
 • Financiering
 • Beheer

Vrijblijvend een maatwerk businesscase aanvragen

Voordelen windmolens

Bij sommige gronden, zoals boven een gasleiding, onder een hoog­spanningsmast of op een kraan­opstelplaats van wind­molens, moet de grond af en toe vrij zijn. Deze voorwaarde maakt het onmogelijk om de grond in te zetten voor energie. Tot nu, want met de verplaatsbare Emove kan dit wél.

 • De combinatie van wind- en zonne-energie, want: geen wind, toch energie. Benut ruimtes en net capaciteit volledig duurzaam.
 • Daarom ook: kostenverdeling wind- en zonne-energie, zoals grondpacht, ozb, netaansluiting, beveiliging, verzekering, exploitatie en onderhoud.
 • Verplaatsbaar: de gronden rondom windturbines, zoals de kraanplek, zijn ongebruikte gronden die wel sporadisch beschikbaar moeten zijn in geval van onderhoud en calamiteiten.
 • Efficiency: het plaatsen van Emoves op een kraanopstelplaats betekent al snel 10% tot 20% meer rendement per windmolenaansluiting.

Opvullen van ongebruikte netcapaciteit

 • Wind en zon voor 97% complementair
 • Wanneer het hard waait, schijnt de zon vaak minimaal (en vice versa)
 • Slechts 3% van de tijd gezamenlijke overproductie bij 2,5 keer opgestelde vermogen.

Opgesteld vermogen per kraanopstelplaats

Klein Middel Groot
Kraanopstelplaats 1 Emove 600 m² 1.500 m² 3.000 m²
Aantal Emove’s 1 Emove 6 Emove’s 15 Emove’s 30 Emove’s
Opgesteld vermogen wp 21.360 128.160 320.400 640.800
Kwh opbrengst per jaar 19.224 115.344 288.360 576.720

U kunt naar rechts swipen →